FAQ


Športovci:

Kto sa môže prihlásiť s projektom?Každý športovec, ktorý je členom nejakého klubu a  aktívne sa zúčastňuje súťaží a pretekov v zahraničí, alebo Majstrovstiev Slovenska. S projektom sa nemôže prihlásiť profesionálny športovec ( ten, čo je  za výkon športovej aktivity platený – rozumie sa pravidelný plat). Projekty neprofesionálnych športových družstiev a tímov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky,  budú posudzované individuálne. Ak si nie ste istý, či uvedené podmienky spĺňate, kontaktujte nás.

Aké sú kritéria pre prihlásenie športového projektu?

  1. Vek nad 18 rokov, v prípade neplnoletých uchádzačov je potrebné dodať súhlas zákonného zástupcu.
  2. Záujemca sa musí zaregistrovať a vyplniť elektronický formulár a priložiť motivačné video v dĺžke do 2 minút, uverejnené na youtube.
  3. Uchádzač musí byť členom športového klubu a aktívne reprezentovať Slovensko v zahraničí, alebo min. na MSR.

Môžem upravovať svoj projekt, po tom, čo bude uverejnený na portáli?

Niektoré časti projektu, ako Novinky, Fotky a Odmeny bude možné upravovať aj po uverejnení projektu na portáli. 

Aké odmeny môžem ponúknuť?

Odmeny by mali byť jedinečné, niečo čo si podporovateľ nemôže sám zakúpiť. Mali by byť kreatívne a osobné. Odmeny by mali byť adekvátne výške darovanej sumy. Odmeny by mali súvisieť so športom, pri vyšších sumách odporúčame ponúknuť ako odmenu sprostredkovanie športového zážitku.

Aké sú poplatky za využitie podporšport.sk?

Po vyzbieraní 70% cieľovej sumy sa 5% z vyzbieranej sumy odvádza v prospech portálu na administratívne účely. Pri úspešnom projekte sa z vyzbieranej čiastky strhávajú ešte bankové poplatky súvisiace s posielaním príspevkov. Pri neúspešnom projekte znášajú bankové poplatky spojené s prevodom podporovatelia. Viac v Podmienkach používania.

Existuje nejaký limit na výšku sumy, ktorú chcem vyzbierať?

Nie neexistuje. Pri stanovovaní sumy treba brať do úvahy reálne náklady na pokrytie projektu, odporúčame si vybrať konkrétnu položku (napr. cestovné náklady), ktorá je významnou súčasťou projektu. Prispievateľ je viac naklonený podporiť projekt, pri ktorom má konkrétnu predstavu, na čo budú jeho peniaze použité. Pri určovaní cieľovej čiastky treba zohľadniť aj administratívny poplatok, bankové poplatky a náklady na odmeny a ich posielanie podporovateľom.

Dostanem vyzbieranú čiastku, ak nedosiahnem stanovenú sumu?

Ak vyzbieraš viac ako 70% cieľovej čiastky, bude ti po skončení kampane prevedená vyzbieraná suma mínus administratívny poplatok a bankové poplatky.

Môžem vyzbierať peniaze aj nad moju cieľovú čiastku?

Áno.

Kedy dostanem vyzbieranú sumu?

Po uplynutí časového limitu pre vyzbieranie sumy a po následnej administrácií (7 pracovných dní) projektu bude čiastka poukázaná na vopred dohodnutý účet.

Kto zodpovedá za posielanie odmien?

Za posielanie odmien primárne zodpovedá  športovec v komunikácii s portálom.

Je video povinné pre prihlásenie sa do projektu?

Áno.

Aké dlhé má byť video?

Do 2 minút aby neodradilo od prezretia videa.

Čo má obsahovať prezentačné video?

Video by malo byť krátkou a výstižnou vizitkou športovca, v ktorom prezentuje svoj cieľ a sprostredkováva svoju vášeň pre šport.

Môžem sa po zamietnutí môjho projektu znovu prihlásiť?

Áno. Ale budú uprednostňované projekty novo-prihlásených športovcov.

Podporovateľ

Môže aj spoločnosť podporiť projekt?

Projekt môže podporiť ktokoľvek – fyzická, či právnická osoba.

Môžem podporiť športovca anonymne?

Áno, ale za predpokladu vzdania sa odmeny.

Môžem pomôcť športovcom aj bez finančného príspevku?

Áno, napríklad zdieľaním a propagovaním vybraného projektu, prípadne celého portálu.

Poskytuje podporšport.sk daňový doklad?

Nie, pretože sa jedná o dar.

Iné

Čo je podporšport.sk?

Je to prvá slovenská crowdfundingová platforma na podporu športovcov.

Čo je crowdfunding?

Spôsob získavania finančných prostriedkov na podporu rôznych projektov.

Toto je unikatná stránka, ktorá podrebuje moderný prehliadač pre správné zobrazenie!

Prosím aktualizujte dnes!